Loading

綠色香港我鍾意

政府電視宣傳短片


 

綠色香港我鍾意
 
小朋友A: 我想留住我們的冬天!
 
小朋友B: 我愛綠色!
 
小朋友C: (日語) 我鍾意藍色的天空!
 
小朋友D: (德語) 我想北極熊開開心心!
 
旁白: 無論身處任何一個角落
我們都希望有好的環境

 
小朋友A: 綠色香港 我鍾意!
 
熒幕蓋字: 香港特別行政區政府
環境局

 

 

 

 
         
 
 
 
 

 

08-06-2009
08-06-2009