Loading

綠色生活 - 交通篇

政府電視宣傳短片綠色生活 - 交通篇

綠色生活 - 交通篇
 
熒幕蓋字: 節能.多走一步
乘搭公共交通工具
停車熄匙
HYBRID CAR
環保汽車

 
旁白: 綠色生活,從交通細節開始,
保護環境,你我都有份!

 
熒幕蓋字: 綠色香港 我鍾意
香港特別行政區政府
環境局

 

 

 

 
         
 
 
 
 

 

08-06-2009
08-06-2009