Loading

馬姐與OL齊齊「少棄置,多珍惜」

政府電視宣傳短片馬姐與OL齊齊「少棄置,多珍惜」

馬姐與OL齊齊「少棄置,多珍惜」

Get Flash

 
兩位不同背景的女性以風趣尖銳的對答,給你展示「少棄置,多珍惜」的生活方式

 

 

 
         
 
 
 
 

 

20-01-2011
20-01-2011