Loading

綠色生活 - 生活篇

政府電視宣傳短片綠色生活

綠色生活 - 生活篇
 
熒幕蓋字: 自備購物袋
廢物分類
節約能源
簡約包裝
25.5°C

 
旁白: 綠色生活,你我都可以擁有
保護環境,你我都有份!

 
熒幕蓋字: 綠色香港 我鍾意
香港特別行政區政府
環境局

 

 

 

 
         
 
 
 
 

 

08-06-2009
08-06-2009