Loading

綠色生活 - 都市篇

政府電視宣傳短片綠色生活 - 都市篇

綠色生活 - 都市篇

Get Flash

 
熒幕蓋字: 生機處處
悠然舒暢
豁然開朗
輕鬆自在
自然氣息

 
男旁白: 綠色生活早已在你身邊
投入生活,投入自然
綠色香港,我鍾意!

 
熒幕蓋字: 綠色香港 我鍾意
香港特別行政區政府
環境局

 

 

 

 
         
 
 
 
 

 

08-06-2009
08-06-2009