Loading

綠色生活 - 飲食篇

政府電視宣傳短片綠色生活 - 飲食篇

綠色生活 - 飲食篇
 
熒幕蓋字: 自備食具
使用耐用餐具
支持循環再造包裝物料
適量‧不浪費
自備水瓶

 
旁白: 綠色生活,由飲食細節開始
保護環境,你我都有份

 
熒幕蓋字: 綠色香港 我鍾意
香港特別行政區政府
環境局

 

 

 

 
         
 
 
 
 

 

08-06-2009
08-06-2009